Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

skaaryfikaacjaaduszy
Znasz to przeszywające uczucie ? To któremu towarzyszy zazwyczaj jedno banalne i na swój sposób przerażające pytanie  - A co jeżeli jednak nie wystarczysz ? 
— Lariflette
skaaryfikaacjaaduszy
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viairbjarbirb irbjarbirb
skaaryfikaacjaaduszy
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadzisniezasne dzisniezasne

February 21 2020

skaaryfikaacjaaduszy
Kiedy widzę, co życie robi z ludźmi, to śmierć wcale nie jest taka najgorsza.
— Terry Pratchett
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
skaaryfikaacjaaduszy
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viahormeza hormeza
skaaryfikaacjaaduszy
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viadzisniezasne dzisniezasne
skaaryfikaacjaaduszy
Przypominasz sobie nagle wiele skierowanych do ciebie i obok ciebie przykrych docinków, które mają zdusić cię w niewidzialnych sidłach insynuacji. Wiesz, że piją do ciebie, a ludzie, którzy wymierzają te ciosy, też to wiedzą. Ale zgodnie z zasadami gry obie strony udają, że nie miały nic złego na myśli, że nie rozumieją. Czasem udaje się odparować cios w ten sam sposób i wtedy uśmiechacie się do siebie słodko, czując pociski tkwiące we wzajemnie sobie zadanych ranach. Częściej jesteś zbyt słaba, żeby odpowiedzieć, bo wiesz, że strach i bezsilność wyjdą na wierzch jak fałszywa nuta w twoim łamiącym się głosie.
— Sylvia Plath "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
skaaryfikaacjaaduszy
Ludzi się poznaje nie przez to, co mówią, tylko przez to co robią. Przez sytuacje.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
skaaryfikaacjaaduszy
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaEldharjarr Eldharjarr
skaaryfikaacjaaduszy
skaaryfikaacjaaduszy
Wiem, że dotarłeś na skraj załamania.
Ale błagam, wytrzymaj jeszcze chwile.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
skaaryfikaacjaaduszy
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viastarryeyed starryeyed
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastarryeyed starryeyed

February 20 2020

skaaryfikaacjaaduszy
skaaryfikaacjaaduszy
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
skaaryfikaacjaaduszy
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
skaaryfikaacjaaduszy
Czasami świat się kończy i zapomina zabrać nas ze sobą.
— Jewel E. Ann
skaaryfikaacjaaduszy
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaveronica-o veronica-o
skaaryfikaacjaaduszy
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl