Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

skaaryfikaacjaaduszy
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaszydera szydera
skaaryfikaacjaaduszy
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
skaaryfikaacjaaduszy
Niech umrze setka osób, tysiąc, nawet i milion, a człowiek wzruszy tylko ramionami i powie, że tak już jest. Ale gdy zginie ktoś ważny dla ciebie, wszechświat zaczyna się sypać i kruszyć jak zbudowany z piasku zamek. Ziarenko po ziarenku, kawałek po kawałku, wszystkie smukłe wieże, krużganki, wyprofilowane ściany i mosty lecą w dół, by upaść i zlać się ze sobą w bezsensownym chaosie. 
— Jacek Kloss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
skaaryfikaacjaaduszy
9232 77a8
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viaumie-ranko umie-ranko
skaaryfikaacjaaduszy
skaaryfikaacjaaduszy
czasem przez przypadek zniesiemy po prostu za dużo
— fb.com/prosteformyliryczne
skaaryfikaacjaaduszy
Jedyne czego teraz naprawdę potrzebuję to stałości, a nie emocjonalnej sinusoidy, którą mi fundujesz..
— z własnych przemyśleń
skaaryfikaacjaaduszy
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
skaaryfikaacjaaduszy
3621 6a67
skaaryfikaacjaaduszy

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vialottibluebell lottibluebell
skaaryfikaacjaaduszy
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
skaaryfikaacjaaduszy
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viawszystkodupa wszystkodupa

October 23 2018

skaaryfikaacjaaduszy
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare vialottibluebell lottibluebell
skaaryfikaacjaaduszy
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
skaaryfikaacjaaduszy
5006 2979
skaaryfikaacjaaduszy
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaPoranny Poranny
skaaryfikaacjaaduszy
Zawsze miałeś moje serce i nigdy nie chcę go z powrotem.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
skaaryfikaacjaaduszy
skaaryfikaacjaaduszy
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
skaaryfikaacjaaduszy
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl