Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

skaaryfikaacjaaduszy
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
0653 dac1
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Traktuj ją tak, jakbyś dopiero miał ją zdobyć, a nigdy jej nie stracisz.
— (via viribus–unitis)
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
0678 6ce0 500
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Rozumiem, dlaczego się z Tobą ożeniłem. To proste. Jeden czasownik odmieniony w trzech czasach. Kochałem Cię. Kocham Cię. Będę Cię kochał.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
skaaryfikaacjaaduszy
Człowiek może się posunąć o wiele dalej, by uniknąć tego, czego się boi, niżby zyskać to, czego pragnie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

September 25 2017

skaaryfikaacjaaduszy
4044 15c2
Reposted frommoochava moochava viahormeza hormeza
skaaryfikaacjaaduszy
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viachapstick chapstick
skaaryfikaacjaaduszy
Opowiadam mu o wszystkim, tylko nie o tym, jak się teraz czuję.
— Emily Giffin
skaaryfikaacjaaduszy
1869 3cec 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viagdziejestola gdziejestola
2772 139c
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
skaaryfikaacjaaduszy
(...) nie zawracam Ci głowy niczym, nie mam do Ciebie próśb ani spraw, poza tą jedną, i jeśli mógłbyś cokolwiek dla mnie zrobić, to tylko tyle. Bądź.
— Hanna Krall "Fantom bólu"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera

September 24 2017

0434 678c 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
skaaryfikaacjaaduszy
Udało mi się wyjść z najgorszego bagna w swoim życiu, naprawić wyrządzone szkody i znaleźć miłość mojego życia. Chciałbym tylko cofnąć czas i powiedzieć swojej młodszej, zbuntowanej i przerażonej wersji, że będzie lepiej, że spełni się to, o czym marzy. Nie będzie łatwo, ale będzie lepiej. 
— Elżbieta Rodzeń
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viaanorexianervosa anorexianervosa
skaaryfikaacjaaduszy
4480 ae84
skaaryfikaacjaaduszy
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl